Atgal į Delfi
4

Gražina

LAIŠKAS MAMAI

Trys prieškarinės nuotraukos glosto man širdį. Juose – Tu miela Mama.
Pirma nuotrauka
Iš nuotraukos žvelgia daili septyniolikmetė. Švelnūs bruožai, atviras, bet nesišypsantis veidelis, akys susirūpinusios. Vienintelis papuošalas – kuklus karoliukų vėrinėlis ir balta apykaklaitė.
Antra nuotrauka
Tu laiminga. Meilės negali paslėpti nei laikas, nei popierius. Tikra meilė būna tik kartą. „ Ir džiaugsmuose, ir varge“.
Trečia nuotrauka
Tu labai graži: liekna, elegantiška suknele. Sėdi ant kelių laikydama vyriausią sesutę Laimutę. Tėtis stovi.
Ir staiga sapnas baigiasi. Ateina baisūs metai, vėliau karas. Ant Tavo rankų dvi mažos dukrytės, prie šono mama ir sesers sūnus. Bėgant atsiduriat darbo stovykloje pas vokiečius. Maisto davinys ištirpsta mažylių burnytėse. Pagaliau karas baigėsi. Tris mėnesius važiuojate traukiniu į Tėvynę. Dievui padedant sutinkate tėvelį. Dar vėliau į pasaulį atkeliauju aš.
Gyvenimas eina į priekį. Paaugus man įstringa Tavo prieškariniai Kauno gatvių ,kavinių ,teatrų pavadinimai: „Savanorių prospektas“, „ Valstybės teatras“, „ Monikos kavinė“ ir kt.
Į mano nuostabą atsakai: „ Man gyvenimas sustojo keturiasdešimtais metais. Meldžiuosi, kad jis sugrįžtų“.
Buvai nedidelio ūgio, smulkaus sudėjimo, bet turėjai didelę, atjaučiančią širdį. Mūsų kukliame butelyje visada užteko vietos pernakvoti ir duonos kampo, iš tremties grįžusiam ir po kaimus klajojančiam elgetai. Sulopydavai jo palaikį drabužį. Patyrei daug skriaudų iš savo viršininkės, bet tik tyliai paverkei. „ Sunku, vaikeli, - sakydavai, - kada tu žmogui tiesi duoną, o jis tau atsimoka akmeniu“.
Ak, Mama, kiek daug teko Tau akmenų. Tačiau Viešpats suteikė malonę: išsaugojo šviesų protą bei unikalią atmintį iki gilios senatvės. O kaip didžiausią dovaną – leido sulaukti Lietuvos laisvės.
Jeigu galėčiau atsukti laiką atgal. Atsiprašyti. Nes žodis ir gydo, ir žeidžia. Gydyčiau.
Kažkas laša iš akių. Tai mano sielos rasa. Gal ji ištirpdys mano Tau sviestą žodį – akmenį. Ačiū, brangioji Mama, už gyvenimą.
Visi laiškai